Regler for markedsføring

Her kan du læse om regler for markedsføring på sociale medier

(Se også forbrugerombudsmandens standpunkt herunder, som udvider denne regel)

En virksomhed må GERNE påkræve eller præmiere (for at deltage i en konkurrence):

  1. At man “Synes godt om” virksomhedens Facebook side.
  2. At man “Synes godt om” det pågældende konkurrence opslag.
  3. At man kommenterer med et svar på et spørgsmål stillet i forbindelse med en konkurrence.

En virksomhed på IKKE påkræve eller præmiere:

  1. At du “Tagger” dig selv eller en eller flere af dine venner.
  2. At du deler et opslag på din egen eller dine venners tidslinje.

Herudover gælder følgende:

  • Det skal tydeliggøres at Facebook ikke har noget med konkurrencen at gøre.
    (Dette kan gøres ved at bruge følgende sætning: “Denne konkurrence er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af, eller associeret med Facebook. Ved afgivelse af tilladelser og informationer, gives disse til *VIRKSOMHED*, ikke til Facebook.”
  • Man skal overholde reglerne der gælder for markedsføring i ens eget land (Her kommer Forbrugerombudsmandens standpunkt om markedsføring på sociale medier ind – Læs nedenfor)

Læs deres guidelines

Her kan du læse Facebook Page Guidelines 

Her er, hvad forbrugerombudsmanden skriver om sociale medier:

Virksomheder må ikke præmiere folk for at invitere deres Facebook venner til virksomhedens Facebook side eller opslag. Ligeledes må de heller ikke opfordre til det jf. pkt. 3.5:

“3.1. Erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til en profil på et socialt medie i markedsføringsøjemed ved brug af elektronisk post, medmindre der er indhentet et samtykke hertil.”

“3.2. Brugerens samtykke skal være aktivt, frivilligt, udtrykkeligt, konkretiseret og informeret.”

“3.5. Reglerne gælder, når den erhvervsdrivende selv retter henvendelse til en bruger af et socialt medie, og når den erhvervsdrivende præmierer eller på anden måde belønner eller opfordrer brugerne af et socialt medie til at sprede meddelelser fra den erhvervsdrivende, som nævnt under punkt 3.1. og 3.4., til andre brugere.”

Se Forbrugermandens standpunkt her

I praksis betyder det, at opslag hvor der f.eks. står “Vi bliver meget glade hvis i vil dele opslaget” ell. lign., ikke er tilladt jf. forbrugerombudsmandens standpunkt, idet man opfordrer til at dele – Dermed opfordrer virksomheden en bruger til at markedsføre virksomheden overfor sine venner – Og brugerens venner har ikke bedt om at blive markedsført over for.

På Konkurrencer Nonstop forsøger vi at sikre, kun at vise konkurrencer der overholder både Forbrugerombudsmandens standpunkt OG Facebook’s regler. Der vil være forskel på formuleringerne og vi vil foretage en konkret afvejning hver gang.

(Her kan du læse hele forbrugerombudsmandens standpunkt om markedsføring på sociale medier)

Mark Källstrøm facebook konkurrencer Nonstop

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Skriv gerne til mig via kontakt formularen.

© Copyright Konkurrencer NONSTOP   |

Log in with your credentials

Forgot your details?